13 Sie 2022

Dlaczego warto wprowadzić monitorowanie maszyn?

Rozwój technologii i Przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) daje coraz więcej nowych możliwości. Firmy mając dostęp do informacji, są w stanie podejmować trafne decyzje biznesowe i optymalizować najbardziej istotne procesy. Jednym z nich jest potrzeba obniżania kosztów operacyjnych oraz zwiększania wydajności pracy.

Zobaczcie case study wdrożenia monitorowania maszyn na przykładzie firm z branż: produkcyjnej, usługowej, drukarskiej.

 

Przykłady 12 korzyści biznesowych monitorowania maszyn

 • Zwiększenie wydajności spawania o 112%

Wdrożenie systemu do monitorowania spawarek w połączeniu z dodatkowym systemem premiowym, zwiększyło średnią wydajność spawania o ponad 112% (z zachowaniem takich samych kosztów i to w ciągu zaledwie 3 miesięcy). Gigantyczny wzrost wydajności umożliwił realizację dodatkowych zleceń i generowania dodatkowych przychodów.

Monitorowanie spawarek

 

 •  Wykrycie przepłacania podwykonawcy o 31%

Zgodnie z ustaleniami z podwykonawcą, firma płaciła ryczałtem za 4,5h sprzątania na dobę jedną maszyną sprzątającą. Dzięki zamontowaniu monitoringu wykryto, że realnie maszyna sprzątająca pracowała średnio 3,2h na dobę. Zleceniodawca przepłacał aż o 31%!

Monitorowanie szorowarek do podłóg

 

 • Wykrycie marnowania energii elektrycznej (pozostawienie włączonych maszyn na weekend)

Jeden z naszych klientów monitorował czas pracy oraz zużycie prądu. Okazało się, że rzeczywisty czas pracy urządzenia nie był adekwatny do poniesionych kosztów za zużycie energii elektrycznej.

 

Monitorowanie zużycia energii

 

 • Wynagradzanie i premiowanie pracowników zgodnie z ich wydajnością w pracy

Z naszych doświadczeń wynika, że objęcie monitoringiem pracowników wpływa na zwiększenie wydajności pracy. Premiowani na podstawie realnego zaangażowania w pracę pracownicy stanowią dużą korzyść dla firmy.

Monitorowanie czasu pracy

 

 •  Zmniejszenie parku maszynowego firmy sprzątającej o 33%

Jeden z naszych klientów potrzebował trzech maszyn sprzątających do wykonania usługi sprzątania na terenie dużego obiektu handlowego. Dzięki wdrożeniu rozwiązania i2M do monitorowania maszyn, klient zaobserwował, że będzie w stanie wykonać usługę mniejszą ilością maszyn. Podjęcie trafnej decyzji biznesowej możliwe było w oparciu o pozyskane dane z monitorowania.

Monitorowanie czasu pracy szorowarek do podłóg

 

 • Zwiększenie ilości produkowanych jednostek w drukarni o 94%

Jednym z naszych klientów jest drukarnia. W ciągu 3 miesięcy, firma poza zwiększeniem wydajności pracy maszyn o 94%, poprawiła także czas pracy pracowników. Dzięki monitorowaniu, wyeliminowany został klient problem lokalizowania pracowników.

Monitorowanie czasu pracy i pracowników

 

 • Zmniejszenie kosztów serwisowych akumulatorów w maszynach sprzątających o ponad 60%

W maszynach sprzątających i innych maszynach zasilanych bateryjnie, jednym z najdroższych elementów są baterie. Ich koszt waha się od 1000 zł do nawet 12 000 zł. Baterie mają określoną odgórnie kulturę pracy i ilość cykli ładowania. Jeżeli baterie ładowane są zbyt często i zbyt krótko, zamiast służyć 3 lata, pracują tylko 1 rok. Dzięki rozwiązaniom i2M, jesteśmy w stanie na bieżąco weryfikować czy baterie są poprawnie ładowane. Mając dostęp do informacji, firma może podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze związane z ich wcześniejszym eksploatacją.

Monitorowanie czasu ładowania maszyn w szorowarkach do podłóg

 

 • Eliminacja wynoszenia spawarek poza obszar robót

Podczas monitorowania pozycji spawarek używanych przy budowie jednego z bloków energetycznych w elektrowni, osoba odpowiedzialna za maszyny dostała alarm o pojawieniu się spawarki poza obszarem budowy. Okazało się, że zatrudnieni w tej firmie spawacze, wykonywali dodatkowe zlecenia na sprzęcie firmowym.

Monitorowanie lokalizacji pracy spawarek

 

 • Eliminacja patologii używania spawarek w firmie produkcyjnej

Wykrycie nieadekwatnego stosunku czasu pracy spawarki do jej ładowania (spawarka przez cały miesiąc tj. 720 h była podłączona do sieci, czas spawania w tym okresie wyniósł 2h 42m).

Monitorowanie czasu pracy spawarek

 

 • Optymalizacja raportowania pracy

Oszczędność wynikająca z braku konieczności ręcznego raportowania pracy maszyn i ich operatorów. Raporty tworzone są automatycznie w danym przedziale czasowym.

 • Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w firmie produkcyjnej

Porównanie czasu pracy lasera w stosunku do zużycia energii elektrycznej na przykładowej wycinarce. Dzięki monitorowaniu czasu pracy oraz zużycia energii, Maszyna marnuje energię w dni, kiedy nie pracuje.

Monitorowanie czasu pracy lasera

 • Optymalizacja kosztów operacyjnych

Monitoring maszyn i ich operatorów ułatwił zwiększenie wydajności pracy i zoptymalizowanie kosztów operacyjnych. Automatyzacja raportowania i alarmowania powoduje, że managerowie mają więcej czasu na inne obowiązki.