slider 2 dla i2m

Automatyzacja alarmów

Funkcjonalne procesy alarmowe

Dobrze przygotowany proces zarządzania alarmami, wymaga od operatorów uwagi tylko na najważniejszych alertach. Pozostałe rozwiązują się automatycznie.

Takie podejście pozwala wprowadzić oszczędności operacyjne, zwiększyć efektywność procesów oraz przyczynić się do wzrostu zadowolenia klientów.

Jak to robimy? Dzięki licznie rozmieszczonym w maszynach czujnikom, wykorzystujemy pozyskane z urządzeń dane, zamieniając je w przyjazne i zrozumiałe dla wszystkich procesy.

Łącząc rozwiązania IIoT z systemem do obsługi procesów alarmowych, jesteśmy w stanie zdiagnozować, a następnie rozwiązać automatycznie wiele istniejących problemów.

Pomożemy Ci w opracowaniu systemu alarmów, zamieniając go w pełni funkcjonalny proces. 

I2M – iMac alarmy

Chcesz wiedzieć jak to robimy?

  • identyfikujemy źródło i właściciela każdego alarmu
  • ustalamy priorytet obsługi alarmu oraz proces jego eskalacji
  • każdemu alarmowi przypisujemy indywidualny nr ID wraz z instrukcją postępowania
  • automatyzujemy procesy zarządzania alarmami
  • poprawiamy najważniejsze wskaźniki KPI (np. czas reakcji operatora)

Jak wygląda obsługa alarmów?

W naszym systemie każdy alarm jest klasyfikowany pod kątem jego istotności i w razie potrzeby przekierowywany do odpowiedzialnej osoby.

System automatycznie przekazuje wyznaczonej osobie dany rodzaj usterki, jeśli zauważy, że problem nie jest poprawnie diagnozowany.

Dodatkowa automatyczna analityka, ograniczy chaos komunikacyjny, tak aby operator mógł skupić tylko na najbardziej istotnych zdarzeniach.

Zalety systemu do zarządzania procesami alarmów